تازه های خبری

گروه فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوره یکروزه تربیت مربی (سطح مقدماتی) را بصورت مجازی برگزار می‌کند.

اِذا ماتَ العَالِم الفَقَیه، ثُلِّمَ فی الاسلام ثُلْمَةٌ لا یَسُّدها شیء الی یومٍ القیامة